Paganini TSL

Transport chłodniczy mrożonej dziczyzny

Prezentujemy tabelę zawierają wykaz temperatur, obiegu powietrza oraz maksymalnych okresów podróży, które należy uwzględnić podczas transportu mrożonej dziczyzny. Odpowiednie warunki transportu umożliwiają żywności zachowanie jej najważniejszych właściwości.

Nazwa towaru Temperatura [°C] Obieg powietrza Okres przechowywania [miesiące]
Dziczyzna gruba w skórze -22,1 do -30 Nie określa się 12
-18,1 do -22 Naturalny, okresowo wymuszony 10
-14,1 do -18 Naturalny i wymuszony 6
-10 do -14 Wymuszony 4
Dziczyzna gruba, skórowana – dziki -22,1 do -30 Nie określa się 8
-18,1 do -22 Naturalny, okresowo wymuszony 6
-14,1 do -18 Naturalny i wymuszony 4
-10 do -14 Wymuszony 3
Dziczyzna gruba, skórowana – jelenie, sarny, daniele -22,1 do -30 Nie określa się 10
-18,1 do -22 Naturalny, okresowo wymuszony 8
-14,1 do -18 Naturalny i wymuszony 6
-10 do -14 Wymuszony 4
Elementy dziczyzny w opakowaniu -22,1 do -30 Nie określa się 8
-18,1 do -22 Naturalny, okresowo wymuszony 6
-14,1 do -18 Naturalny i wymuszony 4
Zające w skórze i ptactwo w pierzu -22,1 do -30 Nie określa się 9
-18,1 do -22 Naturalny, okresowo wymuszony 7
-14,1 do -18 Naturalny i wymuszony 4
Tuszki królicze w opakowaniu -22,1 do -30 Nie określa się 8
-18,1 do -22 Naturalny, okresowo wymuszony 6
-14,1 do -18 Naturalny i wymuszony 4
Tuszki zajęcze i ptactwa łownego w opakowaniu -22,1 do -30 Nie określa się 10
-18,1 do -22 Naturalny, okresowo wymuszony 8
-14,1 do -18 Naturalny i wymuszony 6
Mięso z dziczyzny w blokach -22,1 do -30 Nie określa się 12
-18,1 do -22 Naturalny, okresowo wymuszony 10
-14,1 do -18 Naturalny i wymuszony 8