Paganini TSL

Consulting

Każdy realizowany przez nas transport jest szczegółowo analizowany w celu minimalizacji kosztów ponoszonych przez naszych kontrahentów.

Doskonale znamy oczekiwania naszych klientów. Jesteśmy specjalistami w branży transportowej, doświadczenie nauczyło nas, że na wszelkie zmiany rynkowe należy reagować w sposób błyskawiczny.

Naturalną konsekwencją było utworzenie przez nas sekcji konsultingowej, której zadaniem jest niwelowanie różnicy pomiędzy kosztami rzeczywistymi, a planowanymi.

Innowacyjność naszej oferty polega na rzeczywistym zmniejszeniu kosztów transportu i logistyki.

Dzięki zdobytemu przez lata działalności know-how jesteśmy w tym bardzo skuteczni – potrafimy zmniejszyć realne koszty średnio od 5% do nawet 40%. Korzyści dla klienta płynące z takiego rozwiązania to możliwość wypracowania przewag konkurencyjnych, szansa na szybszy rozwój, a w skrajnych przypadkach – gwarancja utrzymania się na rynku.

Potrafimy realnie zmniejszyć koszty rzeczywiste, jednocześnie gwarantując usługi na najwyższym poziomie.