Paganini TSL

Kiedy spedytor odpowiada za zniszczone w transporcie mienie

W momencie, kiedy spedytor przyjmuje towar, który ma przetransportować i dostarczyć pod wskazany przez nadawcę adres, przyjmuje na siebie automatycznie odpowiedzialność za uszkodzenie lub też całkowite zagubienie danego towaru. W niektórych przypadkach spedytor nie zostanie pociągnięty do wypłacenia odszkodowania za wyrządzone szkody, ale są i takie sytuacje, które go do danego czynu zobowiązują.

Przepisy, które wskazują na postępowanie w sytuacji wystąpienia szkody transportowanego towaru, uzależnione są w głównej mierze od miejsca, gdzie dany transport jest realizowany. Na terenie kraju, spedytorzy będą pociągani do odpowiedzialności na podstawie prawa przewozowego. W przypadku transportu międzynarodowego, spedytor będzie z kolei odpowiadał regulacjom tak zwanej konwencji CMR, czyli o umowie międzynarodowego przewozu towarów.

Kiedy przewożony towar zostanie ukradziony, co będzie wynikiem niedopilnowania ze strony spedytora, albo uszkodzony w czasie transportu, na skutek złego zabezpieczenia przesyłki, odpowiedzialność poniesie spedytor. Niektóre zdarzenia przyczyniające się do uszkodzenia bądź utraty towaru w czasie transportu, mają miejsce z zupełnie innych przyczyn, gdzie wina nie stoi po stronie spedytora a osób trzecich, na przykład konkurencji. Wówczas jeżeli ten udowodni swoją niewinność, może uniknąć konsekwencji. W przeciwnym razie zostanie zobowiązany do poniesienia kary. Jej surowość będzie wówczas uzależniona od wartości uszkodzonej czy utraconej przesyłki.

Co należy zrobić, aby spedytor nie odpowiadał za uszkodzenie i kradzież towaru?

Uszkodzony towar może zostać przekazany przez samego nadawcę, o czym spedytor wcale nie musi wiedzieć. Dlatego to on powinien zrobić wszystko co w jego mocy, aby się przed tym odpowiednio zabezpieczyć. Wystarczy na przykład, że podpisze z nadawcą umowę, jasno określając co wchodzi w zakres jego obowiązków. Niezbędne jest tu również standardowe ubezpieczenie OC przewoźnika, które będzie idealną ochroną i szansą uniknięcia problemów.